SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/012 | 6300 Kalocsa, Tomori Pál u. 10.

Intézmény logo

Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Gyakorló ápoló

Gyakorló ápoló illusztráció

Egészségügy ágazat képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Tevékenysége során alapápolást, gondozást végez, illetve asszisztensi feladatokat lát el. Egyénre szabott segítséget nyújt a betegnek és családjának a mozgásban, a pihenésben, a táplálkozásban, a személyi higiénében, a kiválasztási funkciók, illetve a megfelelő testhőmérséklet megtartásában és az oxigénszükséglet biztosításában. Biztonságos ápolási környezetet teremt, az előírásoknak megfelelően kezeli a gyógyszereket, fertőző anyagokat, a mozgást és az ápolást segítő eszközöket, anyagokat, textíliákat, kötszereket, műszereket. Eszközöket készít elő a különböző eszközös és laboratóriumi vizsgálatokhoz, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, kivitelezésükben segítséget nyújt az egészségügyi team tagjainak.

A gyakorló ápoló szakma ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás, emellett jó manualitással rendelkezik.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Precizitás, állóképesség, jó szervezőkészség, gyors döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, hatékony problémaelemzés és problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés, manualitás.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • ápolást, gondozást végez, asszisztensi feladatokat lát el;
 • alapápolási tevékenységet végez a szükségleteknek és életkornak megfelelően;
 • vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik;
 • a beteg állapotváltozását észleli, nyomon követi és szükség esetén beavatkozik;
 • képes egyes ápolói beavatkozások önálló elvégzésére pl.: injekciózás, vérvétel, EKG készítés.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

A jövőd záloga a piacképes szakma! Gyere a Kossuthba!

Egészségügy ágazat
Tagozatkód: 0080

 

Tanulmányi terület: EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATI OKTATÁS

 

Képzés időtartama: 5 év

Megszerezhető szakma:

 

5 0913  03 04 Gyakorló ápoló

 

Felvétel: a tanulmányi eredmények alapján, felvételi nincs, egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

 

Kizárólag a tanulmányi eredmény figyelembe vételével vesszük fel a technikumi, szakképző iskolai képzéseinkre jelentkező tanulókat. A hozott pontok alapján elérhető maximális 60 pont az alábbiakból áll össze: – figyelembe vett tantárgyak a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítványból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia.

Idegennyelv-oktatás: angol, német

AZ ÁGAZAT

az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének megőrzése, betegségek megelőzése, betegek, sérültek ellátása, ápolása, gondozása, a betegek felépülésének támogatása. A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg a diákok.

A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.

Mit kínálunk?

 • Egészségügyi ágazati alapoktatás
 • Szakirányú technikusi oktatás
 • Az egészséges életmód, életvitel tudatosítása, saját és mások egészsége iránti felelősségvállalás kifejlesztése, környezettudatos gondolkodásmód kialakítása
 • Elsősegélynyújtási alapismeretek
 • Munka-balesetvédelem, betegbiztonság
 • Egészségügyi alapozó ismeretek
 • Rehabilitációs alapismeretek és fizioterápia
 • Alapápolás-gondozás
 • Társadalomtudományi ismeretek: szociológiai, pszichológia, pedagógia alapjai
 • Népegészségtan, egészségfejlesztés
 • Kommunikáció, szakmai kommunikáció, orvosi latin
 • Általános ápolástan és gondozástan
 • Anatómia – élettan
 • Mikrobiológia-járványtan, általános kórtan
 • Egészségügyi informatika
 • Általános laboratóriumi ismeretek
 • Gyógyszertani ismeretek
 • Klinikumi alapismeretek, belgyógyászat, sebészet és traumatológia, szülészet
 • Egészségügyi asszisztensi feladatok
 • Összefüggő nyári gyakorlat

Részletek: https://szakkepzes.ikk.hu/szakmakartyak/agazatok/egeszsegugy

 

Gyakorlatorientált oktatás

 

Szakmai és nyári gyakorlat (rendelőintézet, kórház, idősek otthona)

Felkészítjük tanulóinkat a közép- és emelt szintű közismereti érettségire és technikusi vizsgára.

 

A szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal is ösztönzik

A szakképzésben tanulók tanulmányaik idején különféle pénzbeli juttatásokat kaphatnak megfelelő tanulmányi eredmény esetén, de egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak:

 • az iskolai tanulmányok és esetleges iskolai tanműhelyi gyakorlat idején ösztöndíjat, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ,
 • a duális képzésben pedig szakképzési munkaszerződés keretében a gyakorlati képzést végző vállalat, vállalkozás munkabért és további egyéb juttatásokat biztosít számukra,
 • a végzősök tanulmányaik sikeres befejezése esetén, ha befejezik a képzést és szakmát szereznek, egyszeri pályakezdési juttatást is kaphatnak.

 

MIÉRT VÁLASZD A KOSSUTHOT?

 • Nincs felvételi vizsga!
 • Frekventált, belvárosi helyszín, könnyen megközelíthető!
 • Diákcentrikus légkör!
 • Családias környezet, segítő, támogató, türelmes tanári kar!
 • Ingyenes korrepetálási lehetőség!
 • Szakmai versenyek, rendezvények, tréningek, utazások, kiállítások!
 • Ingyenes szakmaszerzési lehetőség!
 • Piacképes szakmai ismeret!
 • Ösztöndíj!
 • Emelt szintű érettségi felkészítés a felsőoktatási továbbtanulás érdekében!

Partnereink

SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum


Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum

6300 Kalocsa, Tomori Pál u. 10.

Telefon: +3678461185

E-mail: info@kossuth-kalocsa.hu

OM azonosító: 203028/012


2024Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum